FB88

PRINC ปรับทัพผู้บริหาร ติดสปีดการลงทุนในเฮลท์แคร์ พร้อมกางแผนลงทุน 6 พันล้าน
เพิ่มรพ. - คลินิกตามเป้า

FB88Liên kết đăng nhập
ในการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 66 บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้รับทราบผลการดำเนินงานปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 6,684.6 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 1,625.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.1 ขณะที่กำไรอยู่ที่ 306.3 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 213.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 229.8 ขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเรื่องแต่งตั้งกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยแต่งตั้ง ดร.สาธิต วิทยากร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ กล่าวว่า บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทยังคงเป้าหมายขยายธุรกิจโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ให้ครบ 20 แห่ง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจและแสวงหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ขณะเดียวกันมีแผนขยายคลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ ซึ่งเป็นคลินิกบัตรทอง ตั้งเป้าขยายให้ครบ 100 แห่ง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วรวม 37 แห่ง และขยายธุรกิจคลินิกเสริมความงามภายใต้แบรนด์ผิวดีคลินิก (PEWDEE CLINIC) เพิ่ม จากปัจจุบันที่เปิดดำเนินการ 13 สาขาในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และสแตนด์อโลนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และมุ่งหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง และเป็น New S-curve ได้แก่ Elderly Care, Wellness, Pharmacy, HealthTech ฯลฯ เพื่อเป้าหมายการสร้าง Healthcare Ecosystem เพื่อการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน
FB88Liên kết đăng nhập
“ในปี 2566 นี้ ทางบริษัทมีแผนขยายธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ โดยมีงบการลงทุนไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนหลักจะมาจากสถาบันการเงิน และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าธุรกิจเฮลท์แคร์ และปัจจุบันมีอยู่ในมือมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันในการขยายโรงพยาบาลตามเป้าหมาย 20 แห่ง ปัจจุบันยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และยังลงทุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้ง Digital Health ในส่วนการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการภายใน และมุ่งขยายศักยภาพคลินิกและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลในเครือฯแต่ละแห่ง รองรับความต้องการการรักษาพยาบาลในโรคยากซับซ้อนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านการให้บริการรักษาโรคกระดูกและข้อ หัวใจ สมองและหลอดเลือด การรักษาโรคมะเร็ง การดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ ร่วมสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาและการเดินทาง รวมทั้งยังช่วยสร้างงานในพื้นที่ที่เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าไปลงทุนอีกด้วย” นพ.กฤตวิทย์ กล่าว
ที่มา : PRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY

ส่งข้อความถึงเรา

QH88 8xBet FB88 QH88 8xBet