FB88

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมปั่นจักรยาน 𝟮 แผ่นดิน ไทย - กัมพูชา "ปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน 𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗕𝗶𝗸𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 "

FB88Liên kết đăng nhập
25 มิ.ย. 66 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมปั่นจักรยาน 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา “ปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน Friendship Bike 2023 ” ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกองกำลังสุรนารี ฝั่งไทยนำโดย พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ,ผศ.ดร.มณฑิชา รักศิลป์ ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่ 6 ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พลโทเจีย โซ๊ะเพี๊ยะ รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4, นาง Veth serey ภริยา โดยใช้ เส้นทาง เริ่มต้นที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ – อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย – วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ รวมระยะทาง 52 กม.
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของกำลังพล โดยการใช้จักรยาน, สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการร่วมบูรณาการ ในการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานร่วมกันสองแผ่นดิน, ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ขายแดน การศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายแดน ไทย – กัมพูชา มี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงฯ, หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการฯ. สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 6 และฝ่ายกัมพูชา รวมประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
FB88Liên kết đăng nhập
จุดเริ่มต้นจาก จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ไปยัง จุดที่ 2 ณ ร้าน lucky star อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย รับประทานอาหารเช้า ณ ร้าน lucky star พร้อมกับบันทึกภาพหมู่ จากนั้นเดินทางไปจุดที่ 3 โรงเรียนตรอเปียงไปร อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย กิ่งพันธุ์ต้นยางนา เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เเละมอบอุปกรณ์กีฬาให้ ให้กับโรงเรียน จากนั้นเดินทางไปยังจุดที่ 4 วัดสระชุก ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสระชุก อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย จากนั้นเดินทางไปจุดที่ 5 ผาพญากูปรี อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพักชมวิว และบันทึกภาพหมู่ เเละเดินทางไปยังจุดที่ 6 ณ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมไหว้พระทำบุญ รับประทานอาหารเที่ยง จบกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี หนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลโดยให้บริการ ดูแลด้านสุขภาพให้กับนักปั่น พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่ม อีกทั้ง ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อส่งต่อให้ขบวนนักปั่นนำไปทอดผ้าป่า ณ วัดสระชุก อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย และมอบชุดดื่มชา กาแฟ ให้แก่ หน่วยงานของ รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ประเทศกัมพูชาอีกด้วย
 • #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี
 • 🩺โปรโมชั่น เพื่อสุขภาพ คลิก : //shop.line.me/@princubon
  —————————————————
  ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรักษาหรือทำการนัดหมาย
  💬 Inbox : m.me/PrincUbonratchathani
  📱 LINE : @princubon
  📞 Call center 045 244 999
  🚙 Google Map: //maps.app.goo.gl/CaiHAeEeAUgZQezF7

ส่งข้อความถึงเรา

QH88 8xBet FB88 QH88 8xBet