FB88

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ

FB88Liên kết đăng nhập
โรคตับอักเสบ (Hepatitis) ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด คือ เอ บี ซี ดี และอี โดยเชื้อไวรัสเหล่านี้จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ อีกทั้งยังมีความอันตราย และความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังป้องกันให้ดี คือ เชื้อไวรัสตับอักเสบ สามารถส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อไวรัส การดื่ม กินอาหารโดยใช้ภาชนะเดียวกัน การใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน และแม้แต่จากแม่สู่ลูก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรค…ไวรัสตับอักเสบ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือทางเลือกที่สามารถช่วยดูแล และปกป้องร่างกายให้ห่างไกลโรคได้ดี

ส่งข้อความถึงเรา

QH88 8xBet FB88 QH88 8xBet